MAM Solution | Tek4TV

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ quy định cách thức Tek4TV sử dụng và bảo vệ Dữ liệu bao gồm các thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ trên Tek4TV.

1. Giải thích từ ngữ

 • Dữ liệu: là các thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ được thu thập trên Tek4TV.
 • Khách hàng/ Quý khách: là người sử dụng dịch vụ Tek4TV.
 • Chính sách: là chính sách bảo mật quyền riêng tư này, có thể được cập nhật tùy từng thời điểm.

2. Dữ liệu

Chính sách này áp dụng cho thông tin cá nhân được Tek4TV thu thập liên quan đến dịch vụ Tek4TV cung cấp.

3. Độ tuổi

Về cơ bản, Tek4TV có thể được truy cập đối với mọi lứa tuổi từ 3 trở lên trên web và Anroid và 4 tuổi đối với IOS. Tuy nhiên, quyền truy cập vào một số nội dung có thể bị giới hạn trên một độ tuổi nhất định tùy thuộc vào hướng dẫn cụ thể của những nội dung đó.

Nếu chưa đủ 18 tuổi, Quý khách nên tìm hiểu về các điều khoản của Chính sách này cùng với cha mẹ hay người giám hộ để đảm bảo Quý khách đã hiểu rõ và đồng ý. Tek4TV không có nghĩa vụ phải tiến hành xác minh độ tuổi trong từng trường hợp truy cập vô ý hay cố ý của bất kỳ người sử dụng internet.

4. Thu thập

Về cơ bản, Dữ liệu có thể bao gồm những thông tin như họ tên, địa chỉ, tên đăng nhập, hình đại diện, địa chỉ email và số điện thoại, số chứng minh nhân dân, thông tin thanh toán, cũng có thể bao gồm các thông tin khác như địa chỉ IP, thói quen mua sắm, sở thích và thông tin về phong cách sống hay sở thích của Quý khách, bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Quý khách tự nguyện cung cấp cho Tek4TV …. Dữ liệu này được thu thập từ các nguồn:

 • Quý khách cung cấp trực tiếp cho Tek4TV: Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập thông tin về Quý khách nếu Quý khách cung cấp thông tin, chẳng hạn như khi Quý khách đăng ký mua phim, nội dung khác, đăng ký để nhận thông tin...
 • Tự động thu thập khi Quý khách sử dụng Tek4TV: ví dụ cookies và các công cụ khác.
 • Nguồn khác: nếu Quý khách cho phép chia sẻ thông tin đó trên cơ sở dữ liệu công và các tổ chức tổng hợp dữ liệu và thông tin từ các bên thứ ba, hoặc khi tải xuống hay sử dụng các ứng dụng Tek4TV trên mobile, thông tin về địa điểm, thông tin từ mạng xã hội nếu quý khách lựa chọn mạng xã hội để kết nối với Tek4TV.

5. Sử dụng

Tek4TV có thể sử dụng Dữ liệu như sau

 • Để xử lý việc cung cấp dịch vụ, để cung cấp cho Quý khách các sản phẩm hay dịch vụ Quý khách yêu cầu từ Tek4TV, xử lý phần thanh toán.
 • Để cải tiến và nâng cao trải nghiệm của Quý khách trên Tek4TV.
 • Đánh giá việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ trên Tek4TV.
 • Trao cho Quý khách cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi.
 • Phân tích tính hiệu quả của các nội dung.
 • Đề xuất, giới thiệu về các bộ phim, chương trình truyền hình, quảng cáo mà Tek4TV cho rằng Quý khách có thể quan tâm.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm trang trên Tek4TV, đồng thời đánh giá số liệu thống kê về hoạt động của Tek4TV, chẳng hạn như thời gian Quý khách ghé thăm, trang web nào giới thiệu Quý khách đăng nhập vào đó…

Để bảo vệ thông tin không bị phá hoại một cách vô tình hay cố ý, khi chúng tôi xóa thông tin khỏi dịch vụ của Tek4TV, chúng tôi có thể không xóa ngay các bản sao còn lại từ máy chủ hay xóa bỏ thông tin từ hệ thống sao lưu của chúng tôi. Mỗi máy tính nối mạng đều được xác định bởi một chuỗi số gọi là "giao thức Internet" hay địa chỉ IP. 

Khi người dùng có một yêu cầu gửi đến máy chủ của Tek4TV trong khi truy cập vào trang, máy chủ sẽ nhận ra người thông qua địa chỉ IP đó. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến những thông tin cá nhân của Quý khách ngoài việc nhận ra một máy tính đang truy cập Tek4TV. Tek4TV dùng thông tin này để xác lập thống kê về lượng truy cập toàn cục, và để xem có sự lạm dụng băng thông hay không nhằm phối hợp với các chính sách pháp luật ban hành về an ninh mạng.

6. Chia sẻ thông tin

Về nguyên tắc chung, chúng tôi không chia sẻ Dữ liệu với bất kỳ ai ngoài đơn vị quản lý và vận hành Tek4TV. Những công ty này sẽ tuân thủ các quy định phù hợp với Chính sách này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu với các bên thứ ba đáng tin cậy như:

 • Các công ty liên kết và hợp tác với Tek4TV, các cơ quan giúp Tek4TV thực hiện và phân tích tính hiệu quả của các gói sản phẩm, dịch vụ mà Tek4TV cung cấp, các nhà cung cấp công cụ phân tích web.
 • Các bên thứ ba được yêu cầu giao sản phẩm hay quà tặng cho Quý khách.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba xử lý dữ liệu cho Tek4TV như xử lý thanh toán thẻ tín dụng, dịch vụ khách hàng…
 • Cơ quan luật pháp hay cơ quan chính phủ tuân thủ quy trình pháp luật thích hợp yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các công ty, tổ chức hay cá nhân thứ ba vì các lý do hợp pháp như để:
  • Thi hành các điều khoản sử dụng Tek4TV.
  • Tiến hành điều tra các vi phạm pháp luật có thể có.
  • Phát hiện, ngăn chặn và bảo vệ và các khả năng vi phạm về an ninh hay kỹ thuật.
  • Tuân thủ pháp luật trong nước và luật pháp quốc tế, hợp tác trong bất kỳ điều tra pháp lý nào và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Tek4TV có thểchuyển giaomột phần hoặc tất cả hoạt động kinh doanh của mình,có thể sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát, tái cơ cấu hay thanh lý tất cả hay một phần hoạt động kinh doanh của mình. Trong những trường hợp này, đơn vị nhận chuyển giao sẽ tiếp nhận toàn bộ Dữ liệu để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Quý khách.

7. Bảo vệ thông tin

Tek4TV thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp có thể để bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách đồng thời yêu cầu các bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân cho chúng tôi cũng làm tương tự như vậy. Việc truy cập vào thông tin cá nhân của Quý khách bị giới hạn nhằm ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, thay đổi hay sử dụng sai mục đích và chỉ có nhân viên, đại lý, nhà thầu của chúng tôi mới được phép truy cập trên cơ sở cần phải biết để cung cấp dịch vụ và duy trì hệ thống.

Sự kiện bất khả kháng:Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Tek4TV dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Không có một hệ thống an ninh nào trên toàn thế giới có thể đảm bảo an toàn 100%. Do vậy, Tek4TV áp dụng mọi biện pháp có thể nhưng không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo không bị tiết lộ. Quý khách bằng việc truy cập trang Tek4TV qua đây đồng ý với điều khoản này. Nhưng để tạo điều kiện cho Quý khách dễ dàng truy cập vào tài khoản của mình và để giúp quản lý viên của Tek4TV, Tek4TV thực hiện công nghệ cho phép nhận ra Quý khách là chủ tài khoản và cung cấp cho Quý khách truy cập trực tiếp vào tài khoản của Quý khách. Ngoài ra, Quý khách cũng có trách nhiệm giữ bí mật thông tin truy cập tài khoản của mình để hạn chế truy cập vào máy tính hoặc thiết bị của Quý khách. Nếu có thể, các thiết bị công cộng hoặc các thiết bị dùng chung nên đăng xuất khi hoàn thành mỗi lần truy cập. Nếu Quý khách bán hoặc trả lại một máy tính hoặc thiết bị cài sẵn Tek4TV, Quý khách cần log-out và tắt các thiết bị trước khi làm như vậy. Nếu Quý khách không duy trì tính bảo mật của mật khẩu hoặc thiết bị của Quý khách, hoặc không thoát hoặc tắt điện thoại, người sử dụng tiếp theo có thể truy cập vào tài khoản của Quý khách, bao gồm cả thông tin cá nhân và Dữ liệu của Quý khách.

8. Biên tập, xoá

Tek4TV cung cấp tính năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân thông qua trang cấu hình cá nhân riêng của Quý khách. Quý khách có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của Quý khách.

9. Quảng cáo của bên thứ ba

Dịch vụ xem phim của Tek4TV có thể đăng quảng cáo và quảng cáo có thể bao gồm các đường dẫn tới các trang web khác. Cũng như nhiều website khác, Tek4TV thiết lập và sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách Quý khách tương tác với nội dung của Tek4TV và giúp Tek4TV cải thiện trải nghiệm của Quý khách khi ghé thăm Tek4TV, cũng như duy trì thiết lập cá nhân của Quý khách...

10. Mạng xã hội

Các tính năng xã hội của Tek4TV cung cấp cơ hội để chia sẻ thông tin. Thông tin này có thể được chia sẻ trong Tek4TV cũng như trên các mạng xã hội khác và trong các phương tiện truyền thông. Quý khách có thể chọn để sử dụng các tính năng xã hội của Tek4TV bằng cách kết nối vào tài khoản Tek4TV của Quý khách.

Plugins xã hội: Ngoài các tính năng liên quan đến mạng xã hội, trên một số phần của trang web của Tek4TV, Tek4TV có thể chứa các plugin xã hội bao gồm những plugins được cung cấp bởi Facebook, Twitter, Pinterest và Google+... để cho phép Quý khách chia sẻ thông tin trên các nền tảng này. Các plugin này đều được vận hành bởi các mạng xã hội, và tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của họ. Tek4TV không kiểm soát cách các mạng xã hội có các plugins. Quý khách nên đọc các điều khoản sử dụng của họ và chính sách quyền riêng tư của họ trước khi sử dụng chúng.

11. Thay đổi điều khoản

Tek4TV bảo lưu quyền được thay đổi các điều khoản của Chính sách này tùy từng thời điểm và sẽ cập nhật trên Tek4TV. Chúng tôi khuyến khích Quý khách thường xuyên ghé thăm để nắm rõ cách thức sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách.

12. Đồng ý của Qúy khách

Bất kể có quy định nào trong Chính sách, bằng việc sử dụng dịch vụ Tek4TV, Quý khách đồng ý cho phép Tek4TV thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách theo quy định và phù hợp với Chính sách này. Khi truy cập Tek4TV, Khách hàng cam kết đã đọc toàn bộ, thừa nhận rằng đã hiểu và đồng ý tự nguyện tuân thủ Chính sách này cùng với Quy chế sử dụng dịch vụ của Tek4TV.

 

Giới thiệu dịch vụ

Tek4TV là ứng dụng xem truyền hình trực tuyến và video theo yêu cầu được phát triển bởi Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Quý khách có thể xem nhiều kênh truyền hình đặc sắc và nội dung video như phim điện ảnh, phim truyền hình, các chương trình truyền hình… vào bất cứ thời gian nào mong muốn, trên nhiều thiết bị khác nhau có kết nối internet, như máy vi tính, điện thoại IOS và Android, Android TV, Android Box .

Quy định sử dụng dịch vụ

Các dịch vụ Tek4TV và bất kỳ nội dung xem thông qua dịch vụ của chúng tôi, là dành cho Quý khách sử dụng cho dịch vụ cá nhân. Với tư cách là khách hàng của Tek4TV , Quý khách có quyền xem nội dung trên hệ thống của Tek4TV và quyền này là quyền không độc quyền. Quý khách không được quyền chuyển nhượng, bán, cho…. bản quyền của tất cả các nội dung trên hệ thống của Tek4TV dưới bất cứ hình thức nào. Ngoài ra, không có bất kỳ quyền sở hữu nào được chuyển giao cho Quý khách. Quý khách đồng ý không sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các buổi trình chiếu công cộng.

Quý khách có thể sử dụng các dịch vụ Tek4TV trên lãnh thổ Việt Nam và một vài địa điểm tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Chúng tôi cam kết liên tục cập nhật các dịch vụ Tek4TV để đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt nhất. Chúng tôi cũng liên tục kiểm tra và nâng cấp các khía cạnh khác nhau của dịch vụ của chúng tôi, bao gồm trang web của chúng tôi, các ứng dụng trên điện thoại, trải nghiệm giao diện người dùng, mức độ dịch vụ, kế hoạh, tính năng quảng cáo, cung cấp và thay đổi nội dung của phim ảnh và chương trình truyền hình… Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể bao gồm Quý khách trong hoặc loại trừ Quý khách trong những quá trình thay đổi cập nhật dich vụ mà không cần thông báo.

Quý khách đồng ý sử dụng những dịch vụ Tek4TV,bao gồm tất cả các tính năng và chức năng liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật về sử dụng dịch vụ hoặc nội dung trong đó. Quý khách đồng ý không lưu trữ, download, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo phái sinh sản phẩm phái sinh, chào bán, hoặc sử dụng (trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Quy Chế Sử Dụng Dịch Vụ) các nội dung thông tin trên hoặc thu được từ hoặc thông qua dịch vụ Tek4TV mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Tek4TV. Quý khách cũng đồng ý không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nội dung nào trong các dịch vụ Tek4TV ; qúy khách cung cam kết khôngsử dụng bất kỳ robot, nhện, scraper hoặc phương tiện tự động khác để truy cập các dịch vụ Tek4TV ; dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình có thể truy cập thông qua các khác dịch vụ Tek4TV ; chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay thao tác các nội dung của Tek4TV .

Chúng tôi xin thông báo chất lượng hiển thị và thời gian tải của các nội dung Tek4TV có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như vị trí, chất lượng băng thông, tốc độ kết nối internet cũng như cấu hình của thiết bị của Quý khách… Quý khách sẽ tự chọn và tự thanh toán các khoản phí dịch vụ internet.

Quy định về các hành vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ

 • Lợi dụng việc sử dụng dịch vụ Tek4TV để gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo.
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Tek4TV.
 • Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá khi giao tiếp với người dùng khác.
 • Sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
 • Lợi dụng dịch vụ Tek4TV để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín Tek4TV hoặc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 • Quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên Tek4TV mà không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty chủ quản.
 • Lợi dụng Tek4TV để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Tek4TV.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên internet.
 • Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống Tek4TV.
 • Các hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của Tek4TV và công ty chủ quản.

Quy định về trao đổi thông tin

Ngoài các nội dung thuộc do chúng tôi tự sản xuất, Tek4TV phát hành hoặc liên kết với nhiều đối tác thứ ba để cung cấp các nội dung của họ trên Tek4TV (bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung phim, chương trình truyền hình, quảng cáo…), do đó, khi sử dụng các nội dung đó, Quý khách thừa nhận rằng mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến nội dung này là của bên thứ ba, Tek4TV sẽ hỗ trợ Quý khách nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.

Quý khách hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình trên Tek4TV (bao gồm những không giới hạn trong các chia sẻ, phản hồi, bình luận mà Quý khách đưa lên hệ thống Tek4TV), việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định,vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của Quý khách. Quý khách chấp nhận những rủi ro phát sinh và Tek4TV được loại trừ trách nhiệm này.

Quý khách đồng ý cấp quyền cho Tek4TV sử dụng nội dung trao đổi thông tin của Quý khách cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.

Tek4TV có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của Quý khách, bao gồm cả thông tin cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng Tek4TV có thể sẽ chuyển giao các thông tin của Quý khách cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của Quý khách.

Quý khách có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sư, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan khi sử dụng Tek4TV.

Quyền và trách nhiệm của Tek4TV

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu Quý khách vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Quy chế này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Tek4TV được quy định trên Tek4TV, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Quý khách mà không cần sự đồng ý của Quý khách và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Quý khách.

Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Tek4TV, chúng tôi có quyền chấm dứt mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của Tek4TV cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện những vi phạm như gian lận, xâm nhập hệ thống trái phép, hoặc những lỗi khác, Tek4TV có quyền sử dụng những thông tin mà Quý khách cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của Tek4TV, tuy nhiên để tạo điều kiện giải quyết khiếu nại một cách hiệu quả Tek4TV chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác cho các mục đã được yêu cầu trên Tek4TV, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin được yêu cầu ở khâu đăng ký, xác nhận thanh toán trên cổng thanh toán... Trong một số trường hợp cần thiết, Tek4TV có thể sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung trong một thời hạn nhất định để phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại, và trong trường hợp này khách hàng cam kết sẽ hợp tác cung cấp cho Tek4TV những thông tin, tài liệu đó đúng thời hạn do Tek4TV yêu cầu.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, Tek4TV không bán những thông tin này cho bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật và/hoặc theo các quy định trong Chính sách quyền riêng tư của Tek4TV.

Giới hạn về trách nhiệm

Bất Khả Kháng được hiểu là sự kiện không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của bên chịu ảnh hưởng của sự kiện đó và không thể lường trước và tránh được, cho dù nó xảy ra trong hiện tại hay tương lai, bao gồm thiên tai, chiến tranh, đe dọa chiến tranh, hành động khủng bố, sự can thiệp về quân sự hoặc hải quân, sự phá hoại, hành động cố ý phá hoại, khởi nghĩa, lũ lụt, lốc xoáy, động đất, sấm sét, bão, cháy, cấm vận, dịch bệnh, đình công, hỏng hóc của vệ tinh, chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet có thể làm gián đoạn dịch vụ Tek4TV hay làm cho dịch vụ Tek4TV bị trục trặc… Tek4TV cam kết sẽ lỗ lực lực tối đa để thực hiện việc cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh nhưng không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Bất Khả Kháng.

Vi phạm

Người Sử Dụng vi phạm Quy chế sử dụng dịch vụ này, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Tek4TV sẽ đơn phương và toàn quyền quyết định hình thức xử lý phù hợp dưới đây:

 • Khóa tài khoản có thời hạn (số ngày khóa do Tek4TV quyết định tùy thuộc vào mức độ vi phạm) hoặc khóa vĩnh viễn; và/hoặc
 • Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng gắn liền với Tek4TV và các sản phẩm, dịch vụ do Tek4TV cung cấp. Nếu tài khoản Tek4TV bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn được áp dụng các hành vi xâm phạm quyền riêng tư như sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào khác theo sự xem xét và quyết định của Tek4TV.

Hình thức xử phạt khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi Người Sử Dụng lợi dụng Tek4TV nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Người Sử Dụng đặt tên tài khoản trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, phá hoại hệ thống dịch vụ Tek4TV như lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại dịch vụ hoặc cản trở việc truy cập thông tin, thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, quà tặng.

Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong Quy chế này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Tek4TV sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Tek4TV phải được gửi đến Tek4TV ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại theo địa chỉ của Tek4TV. Tek4TV sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp cho Tek4TV các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

Tek4TV chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Quý khách trong trường hợp Quý khách đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản. Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và miễn trừ Tek4TV khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Quý khách trong quá trình sử dụng Tek4TV.

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Tek4TV có nghĩa là bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp nào thuộc sở hữu của Tek4TV và các công ty vận hành và quản lý và liên kết với nó bao gồm:

 • Quyền đăng ký (hoặc nộp đơn đăng ký) sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế hoặc bảo hộ bản quyền ở bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào, bao gồm quyền đăng ký bảo hộ các quyền đó theo bất kỳ hiệp ước quốc tế nào và quyền được đăng ký bảo hộ hoặc cấp quyền bảo hộ;
 • Sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc thiết kế đã được đăng ký hoặc cấp quyền tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào;
 • Bản quyền ở bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào;
 • Bí mật thương mại, bí quyết và thông tin mật;
 • Giấy phép hoặc quyền khác để sử dụng hoặc cấp quyền sử dụng bất kỳ hạng mục nào nêu trên hoặc là chủ sở hữu đăng ký hoặc người sử dụng bất kỳ hạng mục nào nên trên.

Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến Tek4TV thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của Tek4TV hoặc được cấp phép hợp pháp cho Tek4TV sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp. Quý khách thừa nhận rằng sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào của Tek4TV. Trừ khi được sự đồng ý của Tek4TV, Quý khách không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối của Tek4TV.

Quý khách đồng ý để Tek4TV tự do và miễn phí sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý hoặc hình thức thông báo nào khác mà Quý khách cung cấp cho Tek4TV.

Hiệu lực

Quyền phát hành các nội dung trong dịch vụ của Tek4TV là trên lãnh thổ Việt Nam. Tek4TV cung cấp cho người xem những nội dung dưới sự cấp phép hợp pháp của chủ sở hữu nội dung. Việc sử dụng công nghệ để truy cập vào nội dung từ các vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam đều không được phép. Lưu ý: Khách hàng truy cập nội dung Tek4TV trên các nền tảng thuộc quyền sở hữu, quản lý trực tiếp của của các bên khác mà không phải chủ sở hữu Tek4TV , ví dụ như các công ty viễn thông có khai thác nội dung dịch vụ Tek4TV, thì khách hàng có trách nhiệm hoàn toàn tuân thủ các quy định về quy chế sử dụng và chính sách quyền riêng tư... được niêm yết trên các nền tảng đó.

Luật áp dụng:

Quý khách đồng ý rằng bản Quy chế này được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được Tek4TV chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Quy chế vẫn giữ nguyên giá trị. Các điều khoản quy định tại Quy chế này có thể được cập nhật, chỉnh sửa tùy từng thời điểm. Chúng tôi khuyến khích Quý khách thường xuyên ghé thăm để nắm rõ các quy định cụ thể của Quy chế này.